VLM.LT

Ajalugu

Me oleme kogenud ja professionaalne logistikute ning IT-spetsialistide meeskond. Alates 2008. aastast me loome, paigaldame ja parendame püsivalt Virtuaalse logistikahalduri IT lao haldussüsteemi.

Selle programmi loomise idee tekkis püüdlustest optimeerida suhtlust meie klientidega, arhiveerida neile vajalikku teavet ja seda automaatselt esitada. Tänaseks on süsteem kasvanud kaugemale meeskonna esialgsetest eesmärkidest ja on muutunud palju suuremaks ning olulisemaks tööriistaks logistikakeskuste jaoks. Me jätkame püsivalt programmi parendamist ja kohandamist tänase turu nõudlusele ning meie klientide muutuvatele vajadustele sobivaks.

Süsteemi kirjeldus

See on veebipõhine laotöötluse, veokaupade ja funktsioonide arvestuse süsteem transiidiladude omanikele ja operaatoritele. See on ideaalne tööriist neile, kes hindavad kvaliteetset teenindust, oma kliente, klientide vajadusi ning teabe täpset ja kiiret esitamist. 

Süsteemi administraator (lao operaator) sisestab programmi kogu veokauba vooga seotud teabe, laeb üles dokumendid ja pildid, lisab osutatud teenused ning genereerib arved osutatud teenuste eest. 

Süsteem võimaldab anda klientidele erinevate õigustega ligipääsu laole, võimaldab neil näha veose saabumist ning väljumist, andmeid, pilte ja kõiki osutatud teenustega seotud dokumente ning kulusid.

Funktsioonid ja eelised

Virtuaalne logistikahaldur on aken teie logistikakeskuse töödesse, mille kaudu saab klient iseseisvalt siseneda ja jälgida igal ajal teie operatsioone ning hankida teavet ja dokumente, mida nad vajavad oma veose kohta.

Virtuaalse logistikahalduri süsteemi funktsioonid ja eelised:

- pakub reaalajas ja määratud ajaperioodi kohta teavet laojääkide kohta;

- pakub teavet hetkel käimasolevate protsesside kohta;

- pakub teavet halduri hõivatusastmete ja efektiivsuse kohta;

- pakub teavet teenuste, kliendi või halduri kohta;

- võimaldab ligipääsu klientide ja allklientide andmetele;

- vähendab märkimisväärselt klientide kõnede ja sõnumite arvu teabe saamiseks;

- põhimõtteliselt lahendab teineteisest möödarääkimise probleemi;

- hävitab müüdi, et „logistikud on suurimad valetajad.“

Hinnapoliitika

Litsents

2500
Küsima

Koolitus

2500
Küsima

Rent

1500
Küsima

Täis

10000
Küsima

Värske uudis

Käivitada VLM.lt

Varsti.

 
 

Kontaktid

On teil küsimusi? Soovite süsteemi täpset tutvustust?
Võtke meiega ühendust telefoni või e-kirja teel.

10 + 5 =